title
Infovoo liikumine tarneahelas ettevõtte Novaholm OÜ näitel
Information Flow in a Supply Chain based on the example of company Novaholm Llc
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information