title
Formaalne ja informaalne juhtimine pereettevõtetes
Formal and informal management in family businesses
author
Sügis, Kristi
keywords
ametlik ja mitteametlik kontroll
bürokraatlikud organisatsioonid
formal and informal control
bureaucratic organizations
supervisor
defence date
language