title
Inimtekkelise veealuse müra sesoone analüüs ja prognoos Eesti merealas: mereplaneeringud Liivi lahes
Analysis and prediction of seasonal anthropogenic sound pressure levels in Estonian marine area: marine spatial planning in the Gulf of Riga
author
Vaher, Rasmus
keywords
mereala planeeringud
inimtekkeline veealune müra
marine spatial planning
anthropogenic sound pressure level
defence date
language