title
Kaugmeditsiini rakendamise võimalused Venemaa arktilises piirkonnas Tšuktšimaal
The possibility to implement Tele-Health in Chukotka – the arctic region of Russia
author
Artemchuk, Oleg
keywords
teletervis
info- ja kommunikatsioonitehnika
informatsiooni infrastruktuur,
teleeducation
teleconsultation
information infrastructure
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
Aaviksoo, Ain
Ruotsalainen, Pekka
defence date
language
rights
Juurdepääs piiratud
Limited access