title
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti-sisese vastuvõtuturunduse protsessi kaardistamine kulusäästliku mõtteviisi printsiipidel
Mapping the national student recruitment process at Tallinn University of Technology based on lean thinking
author
Vahersalu, Merilin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 09.06.2023
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal