title
Tasusüsteemi täiustamine lähtuvalt Lean metoodika rakendamisest töötajate hindamisel Nordea Bank AB Eesti Filiaal Account Product Service osakonnas
Improvement of the salary system in relation to Lean implementation methodology for the assessment of employees in Nordea Bank Account Product Service department
author
Tšervak, Jelena
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access