title
Antibiootikumiga molekulaarselt jäljendatud polümeerkilede elektrokeemiline süntees märgisevabade keemiliste sensorite arendamiseks
Preparation of Antibiotic-imprinted Polymer Films by Electrochemical Approach: Towards the Development of a Label-free Chemical Sensor
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
Tretjakov, Aleksei
defence date
language
rights
Töö avalikustamine on piiratud