pealkiri
Antibiootikumiga molekulaarselt jäljendatud polümeerkilede elektrokeemiline süntees märgisevabade keemiliste sensorite arendamiseks
Preparation of Antibiotic-imprinted Polymer Films by Electrochemical Approach: Towards the Development of a Label-free Chemical Sensor
kirjeldus
Sisukokkuvõte
Abstract
juhendaja
Tretjakov, Aleksei
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Töö avalikustamine on piiratud