title
Digitaalse infopaneeli arendamine KPI-de visualiseerimiseks tootmissüsteemides
Development of a digital dashboard for KPIs visualization of manufacturing systems
author
Stepanjan, Sören
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal