title
Automatiseeritud perekonnaseisutoimingute õiguslikud probleemid ja võimalikud lahendused
The legal problems and potential solutions of automated vital statistics procedures
author
Vellerand, Mari-Ann
keywords
perekonnaseisutoimingud
sünni ja surma registreerimine
andmekorraldus
vital statistics procedures
registration of birth and death
organization of data
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network