title
Saue valla gümnaasiumi rajamise vajaduse analüüs
Needs Analysis of Gymnasium Establishment in Saue Parish
author
Kuktalu, Lauri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network