title
Mõõtetäpsus karjääri mõõdistamisel
Measuring accuracy of survey in surface mining
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access