title
Tootmise asendiplaani ja võtmeprotsesside analüüs
Production floor plan and key process analysis
author
Mossov, Johannes
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network