title
A Computational Approach for Rational Monomer Selection in Molecularly Imprinted Polymer Synthesis
Monomeeride valiku protsessi modelleerimine optimaalse monomeeri leidmiseks molekulaarselt jäljendatud polümeeride sünteesil
author
Boroznjak, Roman
keywords
computational approach
IgG
molecular docking
quantum chemical calculations
arvutuslik lähenemisviis
molekulaarsildamine
kvantkeemilised arvutused
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
22.05.2017
identifier
ISBN 9789949830961 (publication)
ISBN 9789949830978 (pdf)
ISSN 14064723
language