title
Valgas Kesk 22 paikneva muusikakooli hoone katuse restaureerimisprojekt
Roof restoration project of the building of Valga music school at 22 Kesk Street
author
Veiderpass, Lauri
supervisor
defence date
language