title
Tallinna ruumiandmete registri kvaliteedi analüüs ja vastavus 3D mudeli vajadustele
Analysis of the Quality of the Tallinn's Spatial Database and its Compliance with the Needs of the 3D Model
author
Mägi, Kätlin
supervisor
defence date
language