title
Avatud lähtekoodiga SOAR süsteemi The Hive kasutamine efektiivsema Küberkaitse Operatsioonide Keskuse teenuse (SOCaaS) implementeerimiseks ettevõtte
Implementing an Effective Security Operations Center as a Service (SOCaaS) by the Usage of Open Source SOAR System The Hive, Case of CYBERS
author
Karu, Karoliine
defence date
language