title
Muuseumide infosüsteemi andmemudeli kaardistus lähtudes CIDOC CRM mudelist
Mapping the data model of information system of museums to CIDOC CRM model
author
Spelman, Kristi
supervisor
defence date
language