pealkiri
Muuseumide infosüsteemi andmemudeli kaardistus lähtudes CIDOC CRM mudelist
Mapping the data model of information system of museums to CIDOC CRM model
autor
Spelman, Kristi
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel