title
Töötajate individuaalsed väärtused ja nende võrdlus ettevõtte väärtustega Swedbank Eesti kindlustusseltside näitel
Comparison of employee individual values with organizational values based on example of Swedbank insurance companies in Estonia
author
Urgard, Terje
keywords
indiviidi väärtused
Schwartzi väärtusteooria
organizational values
Schwartz value theory
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit