pealkiri
Töötajate individuaalsed väärtused ja nende võrdlus ettevõtte väärtustega Swedbank Eesti kindlustusseltside näitel
Comparison of employee individual values with organizational values based on example of Swedbank insurance companies in Estonia
autor
Urgard, Terje
märksõnad
indiviidi väärtused
Schwartzi väärtusteooria
organizational values
Schwartz value theory
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Titov, Eneken
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit