title
Grafeenil põhinevate sensorite pinnaplasmonresonantsi efekti uurimisseadme prototüübi projekteerimine ja ehitamine
Designing and building an appliance prototype to investigate the surface plasmon resonance phenomenon for graphene-based sensors
author
Mohamed, Ahmed Hassan Helmy
keywords
instrumenteerimistehnoloogia
instrumentation technology
supervisor
defence date
language