title
Optimaalse valuutapiirkonna teooria ja majandustsüklite sünkroniseerimine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides
The theory of optimum currency areas and business cycle synchronization in Central and Eastern European countries
keywords
optimum currency areas theory
monetary integration
business cycle synchronization
Central and Eastern European countries
defence date
language