title
Sportauto prototüübi põhjaaluse aerodünaamika paketi projekteerimine
Underbody aerodynamics development of a sportscar prototype
author
Jürgenson, Illar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.