title
Listeria spp monitooringusüsteemi analüüs ja korrigeerimine Paljassaare kalatööstuse näitel
Analysis and adjustment of Listeria spp monitoring system at the example of Paljassaare kalatööstus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit