title
TTÜ100 satelliidi magnetpooli tootlikkuse hindamine
Performance estimation for TTU100 satellite magnetorquer
author
Kuznietsov, Ivan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal