title
Ressursside planeerimise tarkvara juurutamine OÜ Equa näitel
Implementing resource planning sotfware on the example of OÜ Equa
author
Joost, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal