title
Looma julma kohtlemise õiguskaitse nõrkus Euroopas ja Eestis
Weakness of legal animal protection against cruelty in Europe and Estonia
author
Šiškova, Sofia
keywords
loomakaitseseadus
julmus loomade suhtes
Animal Protection law
cruelty to animals
defence date
language