title
Ohutusrihma kontrollseadme elektri- ja automaatikasüsteemi projekteerimine, juhtsüsteemi loomine ning ajamite valik
Electrical- and automation system design, control system development and drive selection of seatbelt control unit
defence date
language