title
Põlevkiviõli fraktsioonide kriitiliste omaduste arvutamine
Prediction of critical properties of oil shale oil fractions
author
Tšerkassova, Jana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access