title
Digitaalne lõhe andmestunud maailmas: Eesti e-residentsuse programmi juhtumianalüüs
Digital inequalities in a datafied world: a case of the Estonian e-residency programme
author
Patra, Rahi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus