title
Tarbijate hoiakud ja ostukäitumine tarbeelektroonika soetamisel internetist
Buying Consumer Electronics Online: Consumer Attitudes and Purchase Behaviour
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network