title
Raamatupidamise sise-eeskirja vajalikkus Eesti ettevõtetes.The importance of accounting manual in Estonian enterprises.
author
Stepanova, Galina
keywords
raamatupidamise sise-eeskiri
raamatupidamiskohustuslane
Accounting Manual
importance
accounting entity
defence date
language