title
Autoriõiguste kaitse Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides – vajadus kaasaegse ja universaalse süsteemi järele
Copyright Protection in the European Union and the United States of America – the Need for a Modern, Universal System
author
Soikkeli, Teemu
defence date
language