title
Mitokondriaalse metabolismi võrdlev analüüs diferentseeritud ja diferentseerumata neuroblastoomi rakkudes
Comparative analysis of mitochondrial metabolism in differentiated and undifferentiated neuroblastoma cells
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Ševtšuk, Igor
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele