title
Testamendijärgne pärimine ja praktikas esinevad õiguslikud probleemid
Testate succession and legal problems arising in practice
author
Kaju, Katriin
keywords
testamendijärgne pärimine
testate succession
supervisor
defence date
language