title
Magnetiline levitatsioon. Diamagnetiline levitatsioon. Lendav platvorm raskuse kandmise jaoks
Magnetic levitation. Diamagnetic levitation. Levitating platform for carrying load.
author
Makarova, Kermen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal