title
Vanemaealiste tööhõive ja seda kujundavad tegurid valitud Euroopa Liidu riikides
The employment of elderly and its shaping factors on the example of selected EU countries
author
Filippova, Evgeniya
defence date
language