title
Таллинский Политехник № 30 1970
description
Tallinna Polütehnilise Instituudi parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
02.10.1970
language