title
Tööaja arvestuse automatiseerimise analüüs Kalla Mööbel OÜ näitel
The Analysis of Working Hours Calculation Automation on the Example of Kalla Mööbel OÜ
author
Pajussaar, Carmen
supervisor
defence date
language