title
Robotivõistluse Micromouse jaoks pool-automaatse ajamõõtesüsteemi ideelahendus
Conceptual design of a semi-automatic timing system for the robotics competition Micromouse
author
Moos, Jaan
defence date
language