title
Kubernetese rollipõhise juurdepääsukontrolli juurutamise ja haldamise hõlbustamine avatud lähtekoodiga tarkvara abil
Facilitation of Kubernetes Role-based Access Control Implementation and Management with Open-source Software toim. märkused
author
Kirjan, Valentin
defence date
language
department / college