pealkiri
Kubernetese rollipõhise juurdepääsukontrolli juurutamise ja haldamise hõlbustamine avatud lähtekoodiga tarkvara abil
Facilitation of Kubernetes Role-based Access Control Implementation and Management with Open-source Software toim. märkused
autor
Kirjan, Valentin
kaitsmiskuupäev
keel
instituut / kolledž