title
Eesti makromajandusprognooside analüüs
Estonian macroeconomic forecasts analysis
author
Tõnus, Joosep
keywords
reaalne SKP
makromajandus
majandusprognoosid
real GDP
macroeconomic forecasting
economic forecasts
supervisor
Philips, Kaia
defence date
language