title
Kreditoorse võlgnevuse juhtimine rahvusvahelise tööstuskontserni äriüksuse näitel
Trade creditors management on the example of a global enterprise business unit
author
Timofejeva, Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access