title
Sõduriandmete haldamise infosüsteemi analüüs
Soldier Information System Analysis
keywords
isikud
sündmused
arhiveerimine ning protsesside analüüs
persons
archiving and process analysis
supervisor
defence date
language