title
Majandusliku ebastabiilsuse hüpotees ja turutõrgete kontseptsioon riigipoolse sekkumise põhjusena ning sekkumisviisid Eesti kiirlaenuturu regulatsioonide näitel
State Intervention from the Perspective of Financial Instability Hypothesis and Market Failures: The Case of Payday Lending Regulations in Estonia
author
Kivisikk, Kaisa
keywords
finantsstabiilsus
turutõrked
financial stability
payday lending
market failures
supervisor
defence date
language