title
Autoriõigusega mittekaitstavad arvutiprogrammi elemendid
Non-copyrightable elements of computer programs
author
Siirak, Siim
keywords
lähtekood
liides
funktsionaalne käitumine
programmeerimiskeel
source code
functional behaviour
supervisor
defence date
language