title
Kassapõhiste suhtarvude ja traditsiooniliste suhtarvude kasutamine prognoosimisel: tootmisettevõtte juhtum
Cash based ratios and traditional ratios in forecasting: the case of production company
author
Litvinenko, Anna
keywords
cash-based ratios
accrual-based ratios
cash flow forecasting
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2027