pealkiri
Kassapõhiste suhtarvude ja traditsiooniliste suhtarvude kasutamine prognoosimisel: tootmisettevõtte juhtum
Cash based ratios and traditional ratios in forecasting: the case of production company
autor
Litvinenko, Anna
märksõnad
cash-based ratios
accrual-based ratios
cash flow forecasting
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2027